தோல் பதனிடுவதை குறைக்க வீட்டு வைத்தியம்

எலுமிச்சை சாறு

மஞ்சள்

வெள்ளரி

அலோவேரா

தக்காளி

சந்தனம்

தயிர்

குங்குமப்பூ