தோல் வெடிப்புகளை போக்க வீட்டு வைத்தியம்

ஓட்ஸ்

அலோவேரா

தேங்காய் எண்ணெய்

தேயிலை எண்ணெய்

சமையல் சோடா

ஆப்பிள் சாறு வினிகர்

எப்சம் உப்புகள்