பொடுகை நிரந்தரமாக போக்க வீட்டு வைத்தியம்

Feb 12, 2023

Mona Pachake

தேயிலை எண்ணெய்.

தேங்காய் எண்ணெய்.

கற்றாழை.

ஆப்பிள் சாறு வினிகர்.

 ஆஸ்பிரின்.

ஒமேகா-3கள்.

புரோபயாடிக்குகள்.