கழுத்து கருமையை போக்க வீட்டு வைத்தியம்

Author - Mona Pachake

ஆப்பிள் சாறு வினிகர்

அலோவேரா

உருளைக்கிழங்கு

தேயிலை எண்ணெய்

கடலை மாவு

மஞ்சள்

வெள்ளரிக்காய்

ஓட்ஸ்

மேலும் அறிய