அடர்த்தியான புருவங்களை பெற வீட்டு வைத்தியம்

ஆமணக்கு எண்ணெய்.

தேங்காய் எண்ணெய்.

ஆலிவ் எண்ணெய்.

வெங்காய சாறு.

முட்டை கரு.

எலுமிச்சை.

பால்.