இயற்கையான முறையில் முடி வளர வீட்டு வைத்தியம்

Author - Mona Pachake

தேங்காய் எண்ணெய்

கற்றாழை

ஆம்லா

வெங்காய சாறு

ரோஸ்மேரி எண்ணெய்

பச்சை தேயிலை தேநீர்

ஜின்ஸெங்

வெந்தயம்

முட்டை

மேலும் அறிய