உங்கள் உதடுகளை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க வீட்டு வைத்தியம்

ஸ்க்ரப் செய்து சுத்தம் செய்யுங்கள்

வீட்டில் லிப் ஸ்க்ரப் செய்து பாருங்கள்.

நீரேற்றமாக இருங்கள்.

வைட்டமின் ஈ உட்கொள்ளலை அதிகரிக்கவும்.

அலோ வேராவுடன் ஈரப்படுத்தவும்.

சிட்ரஸ் பழங்களை நிறைய சாப்பிடுங்கள்