உங்கள் சருமத்தை ஈரப்பதத்துடன் வைத்திருக்க வீட்டு வைத்தியம்

Author - Mona Pachake

தேங்காய் எண்ணெய்

கற்றாழை

தேன்

சுன்ஸ்க்க்ரீன்

நிறைய தண்ணீர் குடிக்கவும்

ஜொஜோபா எண்ணெய்

ஓட்ஸ்

அவகேடோ

மேலும் அறிய