உங்கள் சருமத்தை ஈரப்பதத்துடன் வைத்திருக்க வீட்டு வைத்தியம்

Nov 22, 2022

Mona Pachake

ஆலிவ் எண்ணெய்

வெண்ணெய் பழம்

தேன்

பால்

உருளைக்கிழங்கு

தயிர்

அலோவேரா