முடியை மிருதுவாக்க வீட்டு வைத்தியம்

Sep 30, 2022

Mona Pachake

தேங்காய் எண்ணெய்

அலோவேரா

தயிர்

ஆப்பிள் சாறு வினிகர்

கொட்டைவடி நீர்

முட்டையின் வெள்ளைக்கரு

தேன்