உங்கள் சருமத்தை ஈரப்பதமாக்க வீட்டு வைத்தியம்

Apr 07, 2023

Mona Pachake

சூரியகாந்தி விதை எண்ணெய்.

தேங்காய் எண்ணெய்.

ஓட்ஸ்

பால்.

தேன்.

கற்றாழை.

ஷியா வெண்ணெய்