முடி உதிர்வதைக் குறைக்கும் வீட்டு வைத்தியம்

Author - Mona Pachake

பாதாம் எண்ணெய்

வாழை

தேன்

தயிர்

ஆலிவ் எண்ணெய்

தேங்காய் எண்ணெய்

ஆர்கான் எண்ணெய்