பேன் குறைக்க வீட்டு வைத்தியம்

Sep 29, 2022

Mona Pachake

தேயிலை எண்ணெய்

வினிகர்

வேம்பு

லாவெண்டர் எண்ணெய்

ஆலிவ் எண்ணெய்

யூகலிப்டஸ் எண்ணெய்

பூண்டு