உங்கள் சருமத்தில் உள்ள துளைகளை குறைக்க வீட்டு வைத்தியம்

ஐஸ் கட்டிகள்.

ஆப்பிள் சாறு வினிகர்.

முட்டையில் உள்ள வெள்ளை கரு.

சர்க்கரை

சமையல் சோடா.

முல்தானி மிட்டி.

தக்காளி