தோல் பதனிடுவதை குறைக்க வீட்டு வைத்தியம்

Author - Mona Pachake

கடலை மாவு

மஞ்சள்

தேன்

எலுமிச்சை

தயிர்

தேங்காய் எண்ணெய்

சந்தனம்