தோல் பதனிடுவதை குறைக்க வீட்டு வைத்தியம்

எலுமிச்சை சாறு

தேன்

தேங்காய் பால்

மஞ்சள்

சந்தனம்

தயிர்