சுருக்கங்களை குறைக்க வீட்டு வைத்தியம்

அலோவேரா

வாழை

ஆலிவ் எண்ணெய்

 தயிர்

மாதுளை

ஓட்ஸ்

பாதாம்