நிறமிக்கு சிகிச்சையளிப்பதற்கான வீட்டு வைத்தியம்

Jan 02, 2023

Mona Pachake

உருளைக்கிழங்கு

பப்பாளி

அலோவேரா

சந்தனம்

வெள்ளரி

ஆரஞ்சு

பாதாம்