தோல் ஹைப்பர் பிக்மென்டேஷன் சிகிச்சைக்கு வீட்டு வைத்தியம்

ஆப்பிள் சாறு வினிகர்

அலோவேரா

வெங்காயம்

பச்சை தேயிலை தேநீர்

பால்

தக்காளி

மசூர் பருப்பு