உங்கள் பற்களை வெண்மையாக்க வீட்டு வைத்தியம்

Author - Mona Pachake

சமையல் சோடா

எலுமிச்சை

ஆரஞ்சு

எலுமிச்சை சாறு

பல் மருத்துவரிடம் செல்லுங்கள்

பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள் நிறைந்த உணவை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்

ஆயில் புல்லிங்

மேலும் அறிய