தேன் - அழகு நன்மைகள்

Oct 14, 2022

Mona Pachake

முகப்பருவை எதிர்த்துப் போராடுகிறது.

உங்கள் சருமத்தை ஈரப்பதமாக்குகிறது

சுருக்கங்களை குறைக்கிறது.

தழும்புகளை குறைக்கிறது

உங்கள் உதடுகளை மென்மையாக்குகிறது

முடி வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கிறது.