கடலைமாவு சரும ஆரோக்கியத்திற்கு எவ்வாறு உதவுகிறது

Author - Mona Pachake

சருமத்தை ஒளிரச் செய்கிறது

எண்ணெய் தன்மையை குறைக்கிறது

கருமையான கைகள் மற்றும் கழுத்தை ஒளிரச் செய்கிறது

முகப்பருவை குறைக்கிறது

முக முடியை நீக்குகிறது

முகப்பரு வடுக்களை மறைக்கிறது

வறண்ட சரும நிலையை மேம்படுத்துகிறது