பால் உங்கள் சருமத்திற்கு எப்படி நல்லது?

உங்கள் முகத்தை சுத்தம் செய்கிறது

உங்கள் சருமத்தை ஈரப்பதமாக்குகிறது

நிறமியைக் குறைக்கிறது

உங்கள் தோலில் உள்ள அனைத்து அழுக்குகளையும் நீக்குகிறது

முகப்பருவை குறைக்க உதவுகிறது

சுருக்கங்களை குறைக்கிறது