ஷியா வெண்ணெய் உங்கள் சருமத்திற்கு எப்படி நல்லது?

Jan 24, 2023

Mona Pachake

உங்கள் தோலில் எண்ணெய் குறைக்கிறது

உங்கள் சருமத்தை ஈரப்பதமாக்குகிறது

வயதான அறிகுறிகளை குறைக்கிறது

இது உங்கள் பளபளப்பான சருமத்தை தருகிறது

தோல் அழற்சியை குறைக்கிறது

இது உங்கள் சருமத்தை சூரியனில் இருந்து பாதுகாக்கிறது

தழும்புகளை குறைக்கிறது