பயணத்தின் போது உங்கள் சருமத்தை எவ்வாறு பாதுகாப்பது

Apr 07, 2023

Mona Pachake

முக துடைப்பான்கள் அல்லது டவலெட்டுகளை உங்களுடன் எடுத்துச் செல்லுங்கள்

ஒரு ஃபேஷியல் மிஸ்ட் ஸ்ப்ரே எடுத்துச் செல்லுங்கள்.

முகத்தை சுத்தப்படுத்த மறக்காதீர்கள்

உங்கள் மாய்ஸ்சரைசரை மறந்துவிடாதீர்கள்.

சன்ஸ்கிரீன் மிகவும் முக்கியமானது

உங்கள் முகத்தை அடிக்கடி தொடுவதை தவிர்க்கவும்.

ஒப்பனை தவிர்க்கவும்