சிறந்த முடி ஆரோக்கியத்திற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஹைட்ரேட்டிங் முடி எண்ணெய்கள்

Author - Mona Pachake

ஆர்கன் எண்ணெய்

தேங்காய் எண்ணெய்

ஜொஜோபா எண்ணெய்

திராட்சை விதை எண்ணெய்

பாதாம் எண்ணெய்

தேயிலை எண்ணெய்

அவோகேடோ எண்ணெய்

மேலும் அறிய