உங்கள் அழகுக்கு பப்பாளியின் முக்கியத்துவம்

Jan 12, 2023

Mona Pachake

முகப்பருவை கட்டுப்படுத்துகிறது

சுருக்கங்களை குறைக்கிறது

உங்கள் சருமத்தை ஆழமாக சுத்தப்படுத்துகிறது.

தோல் நோய்களுக்கு சிகிச்சையளிக்க உதவுகிறது.

உங்கள் சருமத்தை ஈரப்பதமாக்குகிறது.

தோல் நிறமியைக் குறைக்கிறது.

கரும்புள்ளிகளை போக்க உதவுகிறது