மழைக்காலத்திற்கான முக்கியமான தோல் பராமரிப்பு குறிப்புகள்

Sep 29, 2022

Mona Pachake

சுத்தப்படுத்தி மிகவும் முக்கியமானது

உங்களை நீரேற்றமாக வைத்திருங்கள்

இயற்கை பொருட்களைப் பயன்படுத்துங்கள்.

இந்த மழைக்காலத்திலும், சன்ஸ்கிரீன் பயன்படுத்த மறக்காதீர்கள்

காலநிலைக்கு ஏற்ப உங்கள் மேக் அப் பொருட்களை மாற்றவும்

வைட்டமின் சி உட்கொள்ளலை அதிகரிக்கவும்