காபியின் நம்பமுடியாத அழகு நன்மைகள்

சூரிய ஒளியில் இருந்து சருமத்தைப் பாதுகாக்கிறது

தோல் செல்கள் எந்த விதமான சேதமும் ஏற்படாமல் தடுக்கிறது

கண் வீக்கத்தை குறைக்கிறது

இது உங்கள் சருமத்திற்கு ஒரு நல்ல சுத்தப்படுத்தியாகும்

உங்கள் சருமத்தை பிரகாசமாக்குகிறது

கருவளையங்களை குறைக்கிறது