லாவெண்டர் எண்ணெயின் நம்பமுடியாத அழகு நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

சுருக்கங்களின் தோற்றத்தை குறைக்கிறது

முகப்பரு மற்றும் பருக்களை தவிர்க்கிறது.

முடி வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கிறது.

பொடுகு மற்றும் பேன்களை விரட்டுகிறது.

காயங்களை ஆற்றும்.

தலைவலியை அடக்குகிறது.

தூக்கத்தை மேம்படுத்துகிறது