உங்கள் தலைமுடிக்கு நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்கள்

Author - Mona Pachake

தேங்காய் எண்ணெய்

அவோகேடோ எண்ணெய்

அலோவேரா

தேன்

ஆலிவ் எண்ணெய்

ஆமணக்கு எண்ணெய்

பச்சை தேயிலை தேநீர்

மேலும் அறிய