முக யோகா உங்களுக்கு நல்லதா?

Sep 23, 2022

Mona Pachake

மன ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது.

முக தசைகளை பலப்படுத்துகிறது.

பதற்றத்தை குறைக்கிறது.

இரத்த ஓட்டத்தை அதிகரிக்கிறது

உங்கள் சருமத்தை மென்மையாக்குகிறது

தோரணையை மேம்படுத்துகிறது

முகப்பருவை குறைக்கிறது