குல்கந்து சருமத்திற்கு நன்மை பயக்குமா?

Nov 25, 2022

Mona Pachake

முகப்பருவை குறைக்கிறது

கருவளையங்களை குறைக்கிறது

நிறமியைக் குறைக்கிறது

கடுமையான சூரிய ஒளியில் இருந்து உங்கள் சருமத்தை பாதுகாக்கிறது

உங்கள் சருமத்தை பளபளக்க வைக்கிறது

உங்கள் சருமத்தை ஈரப்பதமாக்குகிறது