எலுமிச்சை உங்கள் சருமத்திற்கு நல்லதா?

Dec 26, 2022

Mona Pachake

உங்கள் சருமத்தை ஈரப்பதமாக்குகிறது

உங்கள் சருமத்தை பிரகாசமாக்குகிறது

கரும்புள்ளிகளை குறைக்கிறது

சுருக்கங்களை குறைக்கிறது

முடி வளர்ச்சியை அதிகரிக்கிறது

பொடுகை குறைக்கிறது

உங்கள் தோலை சுத்தம் செய்கிறது