உங்கள் தலைமுடிக்கு எண்ணெய் தடவுவது உங்களுக்கு நல்லதா?

Nov 19, 2022

Mona Pachake

முடியை ஈரப்பதமாக்குகிறது

உங்கள் தலைமுடிக்கு ஊட்டமளிக்கிறது

முடி உதிர்வதைத் தடுக்கிறது

முடி வளர்ச்சியை மேம்படுத்த உதவுகிறது

பொடுகு வராமல் தடுக்கிறது

வேர்களை பலப்படுத்துகிறது

பாக்டீரியா தொற்றுகளை தடுக்கிறது