மல்லிகை மற்றும் அதன் அழகு நன்மைகள்

Oct 22, 2022

Mona Pachake

வறண்ட சருமத்தைத் தடுக்கிறது

உங்கள் சருமத்தை ஈரப்பதமாக்குகிறது

அனைத்து தோல் வகைகளுக்கும் ஏற்றது

முகப்பருவை குறைக்கிறது

சுருக்கங்களை குறைக்கிறது

உங்கள் சருமத்தை ஈரப்பதமாக்குகிறது

உங்கள் முடியை மென்மையாக்குகிறது