மல்லிகை - தோல் மற்றும் முடிக்கு நன்மைகள்

Nov 01, 2022

Mona Pachake

இது ஒரு இயற்கை டியோடரன்ட்

முகப்பருவை குறைக்கிறது

உங்கள் சருமத்தை வளர்க்கிறது

உங்கள் முடியை மென்மையாக்குகிறது

உச்சந்தலையில் தொற்றுகளை குறைக்கிறது

பேன்களை குறைக்கிறது