முடி வளர்ச்சியை அதிகரிக்க சாறுகள்

Author - Mona Pachake

பீட்ரூட் சாறு

ஆம்லா சாறு.

வெள்ளரி சாறு.

கேரட் சாறு.

ஆரஞ்சு சாறு.

ஸ்ட்ராபெரி சாறு.

பூண்டு சாறு