இந்த குறிப்புகளை பயன்படுத்தி உங்கள் நகங்களை அழகாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள்

Dec 19, 2022

Mona Pachake

வெட்டுக்காயங்களை ஏற்படுத்தாதீர்கள்

உங்கள் நகங்கள் மற்றும் மேற்புறத்தை ஈரப்பதமாக்குங்கள்

பயோட்டின் சப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்.

உங்கள் நகங்களை சுத்தமாக வைத்திருங்கள்

அசிட்டோன் அடிப்படையிலான பாலிஷ் ரிமூவர்களைத் தவிர்க்கவும்.

கடுமையான நெயில் பாலிஷ் பயன்படுத்துவதை தவிர்க்கவும்

நீளத்தை விட நக ஆரோக்கியத்திற்கு முன்னுரிமை கொடுங்கள்