வீட்டில் முக ஸ்க்ரப்களுக்கான சமையலறை பொருட்கள்

Author - Mona Pachake

ஓட்ஸ்

கொட்டைவடி நீர்

ஸ்ட்ராபெர்ரி

தக்காளி

அட்சுகி பீன்

தேன்

சர்க்கரை

மேலும் அறிய