உங்கள் சருமத்திற்கு அடிப்படையில் நல்லது என்று சமையலறை பொருட்கள்

Author - Mona Pachake

தயிர்

பச்சை தேயிலை தேநீர்

மஞ்சள்

தக்காளி

தேன்

தேங்காய் எண்ணெய்

அவோகேடோ

மேலும் அறிய