மாதுளையின் அழகு நன்மைகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Jan 28, 2023

Mona Pachake

முகப்பரு, பருக்கள் மற்றும் தடிப்புகளுக்கு எதிராக போராடுங்கள்

உடலின் நச்சுத்தன்மையை நீக்க உதவுகிறது

சுருக்கங்களைத் தடுக்கும்

இயற்கையான மாய்ஸ்சரைசராகவும், சன்ஸ்கிரீனாகவும் செயல்படுகிறது

தோல் புற்றுநோய்க்கு எதிராக போராடுகிறது

வைட்டமின் சி நிறைந்த ஆதாரம்

உங்கள் பற்களை வெண்மையாக்குகிறது