கருவளையங்களை போக்க வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள்

Author - Mona Pachake

தூக்க சுழற்சியை சரிசெய்யவும்

நிறைய தண்ணீர் குடிக்கவும்

உப்பு நுகர்வு குறைக்கவும்

மது அருந்துவதை தவிர்க்கவும்

புகைபிடிப்பதை நிறுத்தவும்

அதிக ஆக்ஸிஜனேற்றங்களை சாப்பிடுங்கள்

ஒமேகா-3 அதிகம் சாப்பிடுங்கள்

மேலும் அறிய