முடி உதிர்தலுக்கான முக்கிய காரணங்கள்

முடி உதிர்தலுக்கு மிகவும் பொதுவான காரணம் வயதானவுடன் ஏற்படும் பரம்பரை நிலை.

ஹார்மோன் மாற்றங்கள் மற்றும் மருத்துவ நிலைமைகள்.

மருந்துகள் மற்றும் சப்ளிமெண்ட்ஸ்.

தலையில் கதிர்வீச்சு சிகிச்சை.

மிகவும் அழுத்தமான நிகழ்வு.

சிகை அலங்காரங்கள் மற்றும் சிகிச்சைகள்.