இயற்கை முடி வளர்ச்சிக்கான முக்கிய இயற்கை பொருட்கள்

Author - Mona Pachake

தேங்காய் எண்ணெய்

ரோஸ்மேரி எண்ணெய்

கற்றாழை

ஆம்லா

வெங்காயம்

ஆமணக்கு எண்ணெய்

அவகேடோ

முட்டைகள்

பச்சை தேயிலை தேநீர்

மேலும் அறிய