முகப்பரு வளர்ச்சிக்கான முக்கிய காரணங்கள்

ஹார்மோன் மாற்றங்கள்.

சில மருந்துகள்.

முறையற்ற உணவு

மன அழுத்தம்.

மாதவிடாய்

கர்ப்பம்

புகைபிடித்தல்