தினமும் சன்ஸ்கிரீனைப் பயன்படுத்துவதற்கான முக்கிய காரணங்கள்

Apr 29, 2023

Mona Pachake

சூரிய ஒளியின் அபாயத்தைக் குறைக்கிறது.

வயதான அறிகுறிகளைத் தடுக்கிறது.

உங்கள் தோல் புற்றுநோயின் அபாயத்தைக் குறைக்கிறது.

தோல் நிறமாற்றத்தைத் தடுக்கிறது.

தடுப்புகளை குறைக்கிறது.

சுருக்கங்களை குறைக்கிறது

சருமத்தின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது