பால் மற்றும் அதன் அழகு நன்மைகள்

Nov 22, 2022

Mona Pachake

இயற்கையான சுத்தப்படுத்தியாக வேலை செய்கிறது

முகப்பருவுக்கு சிகிச்சையளிக்கிறது

சருமத்தை ஈரப்பதமாக்குகிறது

சுருக்கங்களை குறைக்கிறது

உங்கள் சருமத்தை பிரகாசமாக்குகிறது

குணப்படுத்துதல் மற்றும் தோல் தொற்று

உங்கள் சருமத்திற்கு பொலிவை சேர்க்கிறது