உங்கள் தலைமுடியை சுத்தம் செய்ய இயற்கை வழிகள்

ஆப்பிள் சாறு வினிகர்

வெள்ளரி மற்றும் எலுமிச்சை

ஷிகாகாய்

முட்டை

அலோ வேரா ஜெல்

 தேன்