முடி வளர்ச்சியை அதிகரிக்க இயற்கை மூலிகைகள்

Author - Mona Pachake

ரோஸ்மேரி

பிரின்ராஜ்

ஆம்லா

வெந்தயம்

செம்பருத்தி

லாவெண்டர்

மிளகுக்கீரை